Всичко е трудно...

Планер Успех

Отне ми над 4 години да създам система за планиране и постигане на цели, която наиситна работи и то за всички…

докато не стане лесно!

Тениска за Май

Колкото и да е трудно трябва да не ти личи! 

Untitled design (1)

Одит и Стратегия със Спас Дамянов

Хораата си мислят, че одит и стратегия се прави само на бизнеса, за това и понякога изоставаме в други аспекти.